Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Anonimowi Alkoholicy w Zakładzie Karnym


(...)Wielu recydywistów penitencjarnych odbywających kary pozbawieni wolności swoje przestępstwa popełniało będąc pod wpływem alkoholu. Okazuje się więc, że większość z nich nie przebywałoby w zakładach karnych gdyby tylko potrafiło powstrzymać się od nadużywania alkoholu. Dlatego przed dziewiętnastu laty ówczesny naczelnik więzienia w Medyce ppłk. Wacław Biodrowicz, zezwolił na utworzenie Grupy Anonimowych Alkoholików „Jedność” na terenie kierowanej przez siebie jednostki. Wymiar kary pozbawienia wolności przestała mieć dla osadzonych pierwszoplanowe znaczenie, natomiast zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne stało się dla nich wartością podstawową. Pierwszym opiekunem grupy AA został wychowawca Andrzej Gawlik – wychowawca ds. kulturalno – oświatowych i sportowych. Korzystając z pomocy trzeźwych alkoholików z Intergrupy „Kresy” rozpoczęto więc działalność abstynencką.

Od samego początku spotkania więźniów w Grupie „Jedność” odbywały się raz w tygodniu. Skazani mogli brać udział w mityngach AA nie tylko na terenie zakładu, ale także poza jego murami - między innymi w grupie AA „Odnowa”, której jednym z założycieli był Jerzy, będący anonimowym alkoholikiem. Wsparcia duchowego i moralnego uczestnikom grupy zawsze udziela duszpasterz środowisk trzeźwościowych ksiądz prałat dr Stanisław Zarych. Od dłuższego już czasu więźniowie alkoholicy uczestniczący w spotkaniach w grupie AA „Jedność”, angażują się także w cotygodniowych mitingach w Grupie „Zwiastowanie” na terenie Przemyśla oraz w corocznych pielgrzymkach, do miejsc kultu religijnego w Kalwarii Pacławskiej i Częstochowie. Poza tym ścisła współpraca została nawiązana z członkami Grupy AA „Krokus”, działającej na terenie ZK w Przemyślu.

W dniu 04.06.2011 r. z okazji Dziewiętnastej Rocznicy powstania Grupy AA „Jedność” w Zakładzie Karnym w Medyce, kapelan więzienny ksiądz Józef Suchy odprawił Mszę Świętą oraz wygłosił okolicznościową homilię. Następnie odbył się otwarty miting Anonimowych Alkoholików, którego prowadzenie podjęli się trzeźwi alkoholicy Tomasz, Mariusz i Jerzy. Podczas spotkania uczestnicy dzielili się swoimi myślami i doświadczeniami na następujący temat: „uwięzieni ale uzdrowieni”. Po raz kolejny skazani mogli spotkać wielu trzeźwych alkoholików z grup wolnościowych, którzy prezentowali budujące świadectwa na temat ich drogi do trzeźwości. Były więzień tutejszego zakładu penitencjarnego Waldek pierwsze kroki do autentycznej trzeźwości poczynił w tutejszej grupie AA. Tym bardziej ucieszyła wszystkich wiadomość o jego przybyciu z dalekiego Poznania oraz świadectwo trzeźwości, jakiego wszystkim udzielił.

Na uwagę zasługuje fakt, że uczestnicy mitingu zostali przyjęci poczęstunkiem w postaci gorącego posiłku, prosto z więziennej kuchni. Szerokiego poparcia Grupie AA „Jedność” na terenie ZK w Medyce udzielają obecny dyrektor zakładu pan Edmund Matrejek i kierownik oddziału penitencjarnego pan Aleksander Malicki, którzy doskonale rozumieją problematykę osób uzależnionych od alkoholu oraz ich resocjalizacji. Uznanie należy się też człowiekowi powołania, jakim jest niewątpliwie Jurek – trzeźwy alkoholik. Tak naprawdę to dzięki niemu grupa cieszy się coraz to większym zainteresowaniem alkoholików recydywistów. Dla 22 skazanych jest on pozytywnym przykładem człowieka, który potrafi zachować abstynencję i być trzeźwym oraz bezkonfliktowo funkcjonować w społeczeństwie.

W dniach 24 – 26.06.2011 r. trzech skazanych alkoholików: Tomasz, Marian i Grzegorz wzięło udział w XXIII Pielgrzymce Dziękczynnej Grup Trzeżwiściowych do Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla. Program pielgrzymki był bardzo napięty, ponieważ miała ona charakter nie tylko religijny, natomiast jej uczestnicy dwukrotnie spotykali się na mitingach otwartych we wspomnianym już miejscu kultu religijnego. Pielgrzymi alkoholicy korzystali z noclegu na terenie Domu Pielgrzyma oraz z gorących posiłków w tamtejszej jadłodajni.

Wprawdzie po raz kolejny nie dopisała pogoda na szlaku pielgrzymkowym, jednak najważniejsze są przeżycia wewnętrzne więźniów alkoholików, którzy tam byli oraz których świadectwo jest niepodważalne.

Linki do zdjęć:
Zdjęcie 1, Zdjęcie 2, Zdjęcie 3, Zdjęcie 4

źródło: SW / Zakład Karny Medyka

Wszystko ładnie, pięknie tylko po co zdjęcia i msza św. skoro:
"Wspólnota Anonimowych Alkoholików nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów."
Działanie KAŻDEJ nawet najmniejszej grupy rzutuje na całą wspólnotę.

dodajdo.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz