Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Kultywowanie wiary


Myślę, że niczego na tym świecie nie możemy robić dobrze bez ćwiczenia, bez praktyki.
I sądzę, że AA nie będzie udanym przedsięwzięciem, jeżeli nie będziemy stosować przyjętych przez nas zasad... Powinniśmy rozwijać w sobie... ducha służby. Powinniśmy próbować uzyskać jakąś wiarę - co nie jest łatwe, zwłaszcza dla osoby o światopoglądzie materialistycznym, dostosowującej się do przyjętych obecnie w społeczeństwie norm. A jednak myślę, że wiary może dostąpić - aczkolwiek z wolna; i trzeba ją potem stale kultywować. Dla mnie samego było to niełatwe, toteż przypuszczam, że jest to trudne także dla innych.
DOKTOR BOB I WETERANI, STR OR. 307-308

Lęk często jest siłą, która uniemożliwia mi osiągnięcie kultywowanie wiary. Nie pozwala mi ona docenić piękna, tolerancji, przebaczenia, służby i pogody ducha.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz