Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Modlitwa siódmego kroku


"Boże, Stwórco mój, oddaję Ci w posiadanie to wszystko, co jest we
mnie dobre i złe. Modlę się i błagam, abyś raczył usunąć ze mnie
wszystkie braki mego charakteru, które przeszkadzają mi być użytecznym
dla Ciebie i mych współbraci. Udziel mi siły, abym od tej chwili
czynił Twoją wolę. Amen"

W.K.str66,65.
pobierz Modlitwa Siódmego kroku.pdf

Powyższe słowa Billa sprzed ok. 70 lat są tylko przykładem, sugestią
i ogólnikowa propozycja dla innych alkoholików w tych pruderyjnych
wtedy jeszcze czasach...
Od tamtej pory minęły już 3 pokolenia alkoholików, zmienił się styl i
mowa, którą dziś nazywamy "nowoczesną"... - W tym właśnie temacie,
(na Konferencji niemiecko-języcznych Służb AA, która
odbyła się w Rösrath 28-30. 03. 2008), m.in. zapytano Greg´a Muth,
dyrektora Biura Służb w New Yorku, który odpowiedział:
Że są wytyczne, które mówią, że zarówno WK, jak i 12 Kroków i
12 Tradycji oraz "Jak to widzi Bill", nie mogą być zmienione...
Przytoczone opowieści alkoholików mogą być zmieniane, ale nie oryginały.
Podczas tłumaczeń powinno się zwracać uwagę, aby styl, ton i zawartość
zgodna była z oryginałem... - Odpowiedział jeszcze w tym temacie, że
nigdy jeszcze nie zdarzyło się, aby ktoś uskarżał się na tłumaczenia
broszur, zawsze tylko na teksty Billa.

dodajdo.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz