Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Jak traktuję osoby pod wpływem alkoholu?

"Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków gdy zraniłoby to ich lub innych"

“Pewien mężczyzna przyszedł pijany na mityng (...) Byłem zadowolony, że się zjawił.....”
“Codzienne Refleksje” na 29 września

- Jak traktuję osoby pod wpływem alkoholu?
- Co czuję w ich obecności?
- Jak zachowuję się, gdy proszą mnie o datek pod sklepem?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz