Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Jaka jest moja więź z Siłą Wyższą – Bogiem


"Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków gdy zraniłoby to ich lub innych"

“Bacz na to, aby twoja więź z Bogiem była właściwa, a tobie i wielu, wielu innym przydarzą się wielkie rzeczy.”
“Anonimowi Alkoholicy" str 143

- Jaka jest moja więź z Siłą Wyższą – Bogiem (nie chodzi o stosunek do religii) i jaka powinna być wg mnie “właściwa”?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz