Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Cechy człowieka o dobrym zdrowiu psychicznym


Koncentrują się one w trzech wymiarach:

I. Pozytywne postawy wobec siebie, przejawiające się w tym, że człowiek:

- nie doświadcza zaburzeń z powodu własnych emocji, swoich obaw, gniewu, miłości, zazdrości, poczucia winy i zamartwiania się;
- ma poczucie, że potrafi pokonywać życiowe niepowodzenia;
- jest tolerancyjny wobec siebie i innych, potrafi śmiać się ze swoich zachowań;
- adekwatnie ocenia swoje możliwości;
- potrafi akceptować swoje słabe strony;
- darzy siebie szacunkiem;
- ma poczucie zaradności w większości sytuacji, które spotyka na swojej drodze;
- potrafi czerpać satysfakcję z codziennych, prostych przyjemności.

II. Pozytywne nastawienie wobec innych ludzi, przejawiające się w tym, że taki człowiek:

- jest zdolny do dawania miłości i ma szacunek do odmienności drugiego człowieka;
- potrafi utrzymywać długotrwałe i satysfakcjonujące kontakty z drugim człowiekiem;
- od ludzi oczekuje zaufania i akceptacji, a gdy je otrzymuje, wierzy w ich szczerość;
- szanuje różnice, jakie występują między ludĽmi;
- nie wywiera nacisków na ludzi wokół siebie i nie pozwala, aby inni wywierali naciski na niego;
- potrafi czuć się częścią grupy, do której przynależy;
- ma poczucie odpowiedzialności za swoich bliskich i innych ludzi.

III. Umiejętność radzenia sobie z wymogami życia. Taki człowiek:

- radzi sobie z problemami w miarę tego jak się pojawiają;
- akceptuje swoje poczucie odpowiedzialności;
- gdy to możliwe - dostosowuje do siebie środowisko, gdy to konieczne - dostosowuje się do niego; - planuje swoją przyszłość i nie boi się jej;
- jest otwarty na nowe doświadczenia i nowe pomysły;
- potrafi wykorzystywać swoje naturalne uzdolnienia;
- stawia przed sobą realistyczne cele;
- potrafi myśleć o własnych sprawach i samodzielnie podejmować decyzje;
- w pełni angażuje się w to co robi i czerpie satysfakcję ze swoich osiągnięć.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz