Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Uleczenie jest efektem przyznania się...


"Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków gdy zraniłoby to ich lub innych"

“Aż nagle przychodzi dzień, w którym czemuś się przyglądam, do czegoś się przyznaję, coś akceptuję. Wolność, uleczenie i zdrowienie, których doświadczam, jest efektem przyglądania się, przyznawania i akceptowania.”
“Codzienne refleksje” na 12 września

- Czy miewam takie dni?
- Czy dążę do tego, żeby takich dni było coraz więcej?
- Czy może wciąż czekam, aż NAGLE (sam) taki dzień nadejdzie?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz