Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Obietnice AA, Czy spełniają się?


"Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków gdy zraniłoby to ich lub innych"


“....Czy są to obietnice bez pokrycia? Sądzimy, że nie. Urzeczywistniają się czasem szybko, czasem wolniej, ale zawsze materializują się, jeśli nad nimi pracujemy.”
“Anonimowych Alkoholików” str. 72

- Czy w efekcie pracy nad Programem spełniają mi się obietnice AA ze str. 72?
- Które?
- W jaki sposób?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz