Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Zadośćuczyniliśmy wszystkkim...

"Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków gdy zraniłoby to ich lub innych"

- Jakie są moje doświadczenia w zadośćuczynianiu dzieciom?
- Czy to w ogóle jest możliwe?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz