Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Jaka jest moja motywacja do realizacji Dziewiątego Kroku?


"Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków gdy zraniłoby to ich lub innych"

“Moja wiara w Siłę Wyższą jest najważniejszą częścią pracy nad Krokiem Dziewiątym; towarzyszą jej przebaczenie, wyczucie odpowiedniej chwili i właściwa motywacja”
“Codzienne Refleksje”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz