Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Jakiego rodzaju “krzywdy” ludzie wyrządzają sobie nawzajem?


"Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków gdy zraniłoby to ich lub innych"

“Warto też zastanowić się, co to właściwie znaczy, kiedy mówiliśmy, że “skrzywdziliśmy” kogoś. Jakiego rodzaju “krzywdy” ludzie wyrządzają sobie nawzajem?”
“Dwanaście na Dwanaście” str. 81

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz