Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Moja Siła Wyższa stwarza mi wiele okazji


"Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków gdy zraniłoby to ich lub innych""Moja Siła Wyższa stwarza mi wiele okazji do pogłębienia mojego przebudzenia duchowego."

Codzienne Refleksje na 1 września- Czy moja Siła Wyższa stwarza mi okazje do pogłębienia mojego przebudzenia duchowego? W jaki sposób?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz