Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Wybaczmy innym

„W wielu przypadkach mam do czynienia z towarzyszami niedoli, których cierpienia pogłębialiśmy swoim zachowaniem. Jeśli teraz zamierzamy zwrócić się o wybaczenie czemu nie zacząć od wybaczenia innym – wszystkim razem i każdemu z osobna"
Jak to widzi Bill str.151
- Jak mogę zadośćuczynić osobom, których już nie spotkam, albo tym, których nie wiem gdzie szukać?
- Co się stanie, gdy dalej będę krzywdził tych, których mam na liście?  

Krok VIII 
"Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim" 

 Tradycja VIII 
"Anonimowi Alkoholicy nigdy nie powinni stać się zawodowcami. Przez zawodowstwo rozumiemy pomoc udzielaną alkoholikom za opłatą lub na etacie. Możemy jednak zatrudniać alkoholików do świadczenia takich usług, do których musielibyśmy najmować niealkoholików. Tego rodzaju prace powinny być należycie wynagradzane. Nigdy natomiast nie powinno się płacić za realizację Dwunastego Kroku." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz