Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Co robię dla innych?

"Chociaż obaj wiedzieli, że jeśli chcą zachować trzeźwość, muszą pomagać innym, to jednak nie ten motyw wysunął się w ich życiu na pierwszy plan. Górowało nad nim poczucie szczęścia, które znaleźli w poświęceniu się dla innych ludzi."
Anonimowi Alkoholicy str.139

 - Czy nie otwierając się na innych ludzi mogę rozwijać się duchowo?
 - Czy służby na wyższych szczeblach są dla wszystkich?
 - Czy służby są po to, aby się uczyć?

Krok VIII
"Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim"

Tradycja VIII
"Anonimowi Alkoholicy nigdy nie powinni stać się zawodowcami. Przez zawodowstwo rozumiemy pomoc udzielaną alkoholikom za opłatą lub na etacie. Możemy jednak zatrudniać alkoholików do świadczenia takich usług, do których musielibyśmy najmować niealkoholików. Tego rodzaju prace powinny być należycie wynagradzane. Nigdy natomiast nie powinno się płacić za realizację Dwunastego Kroku." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz