Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Dzielenie się własnym doświadczeniem...

"Dzielenie się własnym doświadczeniem z tymi, którzy cierpią, przekazywanie im sposobów skutecznej pomocy, ma szczególną wartość w naszym życiu. Trzymaj się kurczowo myśli, że w rękach Boga ciemna przeszłość jest największą wartością, jaką posiadasz. Ona jest kluczem do życia szczęśliwego innych. Korzystając z jej doświadczeń możesz odwrócić od innych widmo śmierci i nieszczęścia."
Anonimowi Alkoholicy str.109
 

 - Czy lista osób jest kluczem do głębszego poznania siebie? 
 - Czy oferując innym pomoc, jaką dostałem od wspólnoty mogę osiągnąć pogodę ducha?

Krok VIII
 "Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim"

Tradycja VIII
"Anonimowi Alkoholicy nigdy nie powinni stać się zawodowcami. Przez zawodowstwo rozumiemy pomoc udzielaną alkoholikom za opłatą lub na etacie. Możemy jednak zatrudniać alkoholików do świadczenia takich usług, do których musielibyśmy najmować niealkoholików. Tego rodzaju prace powinny być należycie wynagradzane. Nigdy natomiast nie powinno się płacić za realizację Dwunastego Kroku." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz