Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy umiemy sami skorzystać z naszych pouczających doświadczeń?

"Rzecz w tym, czy umiemy sami skorzystać z naszych pouczających doświadczeń, a także pomóc innym wzrastać na obraz i podobieństwo Boga."
Jak to widzi Bill str.159

- Czy krok VIII jest powiązany z krokiem IV? Jeśli tak, to jak mogę z tego korzystać?
- Czy służba może mi pomóc stawać się bardziej pożytecznym człowiekiem ? 


Krok VIII
 "Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim"

 Tradycja VIII 
"Anonimowi Alkoholicy nigdy nie powinni stać się zawodowcami. Przez zawodowstwo rozumiemy pomoc udzielaną alkoholikom za opłatą lub na etacie. Możemy jednak zatrudniać alkoholików do świadczenia takich usług, do których musielibyśmy najmować niealkoholików. Tego rodzaju prace powinny być należycie wynagradzane. Nigdy natomiast nie powinno się płacić za realizację Dwunastego Kroku." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz