Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy myślenie typu "sam mogę wszystko" może mnie zgubić?

"Moje doświadczenie duchowe było elektryzujące - zupełnie niespodziewane i absolutnie przekonujące zarazem. W jednej chwili stałem się częścią - choćby maleńką - kosmosu, którym rządzi sprawiedliwość i miłość, uosobione w Bogu. Niezależnie od tego, jak straszne były konsekwencje samowoli i ignorancji - mojej własnej oraz moich współtowarzyszy podróży na Ziemi - taka właśnie była prawda. Na tym polegała zesłana mi nowa, pozytywna pewność - i nigdy mnie ona nie opuściła."
Jak to widzi Bill str.225
 - Czy na tym etapie czuję pewność, że program to dla mnie słuszna droga?

Krok VIII
 "Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim"

Tradycja VIII
"Anonimowi Alkoholicy nigdy nie powinni stać się zawodowcami. Przez zawodowstwo rozumiemy pomoc udzielaną alkoholikom za opłatą lub na etacie. Możemy jednak zatrudniać alkoholików do świadczenia takich usług, do których musielibyśmy najmować niealkoholików. Tego rodzaju prace powinny być należycie wynagradzane. Nigdy natomiast nie powinno się płacić za realizację Dwunastego Kroku." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz