Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Modlitwa pomaga?

"Słowa takiej modlitwy przynoszą znacznie więcej niż zwykłą pociechę. Pozwalają mi one utrzymać się na drodze właściwie pojętej akceptacji; odrywają mnie od obsesyjnej winy, depresji, buntu i pychy; niekiedy tchną we mnie odwagę potrzebną do zmienienia tego, co mogę zmienić, i mądrość potrzebną do odróżnienia tego od wszystkiego, czego zmienić nie mogę."
Jak to widzi Bill str.148
 - Czy modlitwa o pogodę ducha pomaga w kroku VIII?
 - Czy mam być gotowy, aby zadośćuczynić wszystkim, czy tylko tym których to nie skrzywdzi jeszcze bardziej?

Krok VIII
"Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim"

Tradycja VIII
"Anonimowi Alkoholicy nigdy nie powinni stać się zawodowcami. Przez zawodowstwo rozumiemy pomoc udzielaną alkoholikom za opłatą lub na etacie. Możemy jednak zatrudniać alkoholików do świadczenia takich usług, do których musielibyśmy najmować niealkoholików. Tego rodzaju prace powinny być należycie wynagradzane. Nigdy natomiast nie powinno się płacić za realizację Dwunastego Kroku." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz