Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy pogoda ducha uwarunkowana jest moim zadośćuczynianiem?

„Gdy tylko zaczynamy myśleć o zerwanym lub zachwianym związku z drugą osobą nasze emocje przyjmują postawę samoobronną. Aby uniknąć spojrzenia na wyrządzoną komuś krzywdę, koncentrujemy się z urazą na złych uczynkach popełnianych przez tę osobę wobec nas. Z tryumfem wytykamy jej, czy jego, błędy po to, by pomniejszyć własne lub w ogóle o nich zapomnieć.”
 Jak to widzi Bill str.151
- Czy wystarczy zrobić listę w głowie i zadośćuczynić tym najważniejszym osobom? 

Krok VIII 
"Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim" 

Tradycja VIII 
"Anonimowi Alkoholicy nigdy nie powinni stać się zawodowcami. Przez zawodowstwo rozumiemy pomoc udzielaną alkoholikom za opłatą lub na etacie. Możemy jednak zatrudniać alkoholików do świadczenia takich usług, do których musielibyśmy najmować nie alkoholików. Tego rodzaju prace powinny być należycie wynagradzane. Nigdy natomiast nie powinno się płacić za realizację Dwunastego Kroku." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz