Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Przegląd krzywd

"W pewnym stopniu wysiłek ten [przegląd krzywd] został już raz podjęty przy obrachunku moralnym, ale teraz nadeszła pora, by podjąć go na nowo ze zdwojoną energią, aby w pełni zorientować się, ile osób zostało skrzywdzonych i w jaki sposób."
12 Kroków/12 Tradycji str.78


- Co się stanie jeżeli nie umieszczę wszystkich osób na liście, np. zapomnę o kimś?
- Czy brak bólu i cierpienia za wyrządzone krzywdy to oznaka źle wykonanego VIII kroku?
 
Krok VIII
"Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim"
Tradycja VIII
"Anonimowi Alkoholicy nigdy nie powinni stać się zawodowcami. Przez zawodowstwo rozumiemy pomoc udzielaną alkoholikom za opłatą lub na etacie. Możemy jednak zatrudniać alkoholików do świadczenia takich usług, do których musielibyśmy najmować niealkoholików. Tego rodzaju prace powinny być należycie wynagradzane. Nigdy natomiast nie powinno się płacić za realizację Dwunastego Kroku." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz