Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy krok VIII może mi pomóc?

"Nigdy i przed nikim nie usprawiedliwiamy się z naszych zależności od Stwórcy. Mamy powód, by nie wierzyć tym, którzy sądzą, że wiara w wartości duchowe jest oznaką słabości. 
Dla nas to jest siła."
Jak to widzi Bill str.129
 

 - W jaki sposób mogę pogłębiać swoją wiarę?
 - Skąd jeszcze mogę czerpać siłę? 
 - Czy dzięki wierze jestem na dobrej drodze?

Krok VIII
"Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim"

Tradycja VIII
"Anonimowi Alkoholicy nigdy nie powinni stać się zawodowcami. Przez zawodowstwo rozumiemy pomoc udzielaną alkoholikom za opłatą lub na etacie. Możemy jednak zatrudniać alkoholików do świadczenia takich usług, do których musielibyśmy najmować niealkoholików. Tego rodzaju prace powinny być należycie wynagradzane. Nigdy natomiast nie powinno się płacić za realizację Dwunastego Kroku." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz