Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Żyć pośród "normalnie pijących"

"W naszym przekonaniu jakikolwiek program leczenia z alkoholizmu, który opiera się na izolowaniu alkoholika od pokusy, z góry skazany jest na niepowodzenie. Fizyczna ucieczka od alkoholu może się udać na krótki czas…. Stwierdzamy, że próby dokonania czegoś co niewykonalne, zawsze kończą się klęską."
Antony de Mello pisał: …nie zdołamy całego świata wyłożyć dywanem, ale możemy włożyć na nogi buty…
 - Gdy wróciłem do domu z pierwszych zajęć terapeutycznych przekazałem nauczony na tych zajęciach, że "z domu muszą zniknąć wszystkie kieliszki, że w domu nie można już pic alkoholu w mojej obecności", co poskutkowało ripostą żony: - ty jestes wariat i ty sie lecz. To co my szklankami będziemy wznosić toasty? Ty się naucz być normalnym.
Zgodziłem się z widzeniem świata żony. Pomyślałem sobie, że chyba moja żona ma rację, to ja muszę nauczyć się żyć bez alkoholu, a nie oni maja dostosować się do mnie, który nie umie pić umiarkowanie i czasami wypija więcej od innych. I tak postanowiłem od początku uczyć się żyć bez picia, wśród "normalnie pijących".

Krok XII
 "Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach."
 (ang. Having had a spiritual awakening as the result of these steps, we tried to carry this message to alcoholics and to practice these principles in all our affairs.)

Tradycja XII
 "my, Anonimowi Alkoholicy, głęboko ufamy, że zasada anonimowości ma olbrzymie znaczenie duchowe. Przypomina nam o pierwszeństwie zasad AA przed osobistymi ambicjami oraz o potrzebie stosowania prawdziwej pokory w życiu. Potrzebujemy jej po to, by zesłane nam dobrodziejstwa nigdy nas nie zepsuły i byśmy nigdy nie przestali myśleć z wdzięcznością o Nim, który miłościwie panuje nad nami wszystkimi." (wersja pełna)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz