Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

A gdzie pogoda ducha?

"Mówiliśmy dotąd o sprawach poważnych, niekiedy tragicznych. (…) Ale przecież w naszej świadomości tkwią nie tylko ponure, smutne myśli i wspomnienia.( …) Podkreślamy z całą mocą, że należy cieszyć się życiem.( …) Nie mamy zamiaru dźwigać kłopotów całego świata na naszych barkach. Gdy widzimy, jak ktoś grzęźnie w bagnie alkoholizmu, staramy się udzielić mu pierwszej pomocy. Oferujemy mu wszystko czym dysponujemy. (…) Jesteśmy przekonani, że naszymi sprzymierzeńcami są pogoda ducha i uśmiech. "

 - Jak radzę sobie z bezmiarem cierpień szukającego pomocy alkoholika? Czy umiem nie brać na siebie jego ciężarów?
  - Czy udało mi się osiągnąć pogodę ducha, tak aby móc uśmiechać się również wtedy, gdy spotykają mnie przeciwności losu?

Krok XII
 "Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach."

 (ang. Having had a spiritual awakening as the result of these steps, we tried to carry this message to alcoholics and to practice these principles in all our affairs.)

 Tradycja XII
 "my, Anonimowi Alkoholicy, głęboko ufamy, że zasada anonimowości ma olbrzymie znaczenie duchowe. Przypomina nam o pierwszeństwie zasad AA przed osobistymi ambicjami oraz o potrzebie stosowania prawdziwej pokory w życiu. Potrzebujemy jej po to, by zesłane nam dobrodziejstwa nigdy nas nie zepsuły i byśmy nigdy nie przestali myśleć z wdzięcznością o Nim, który miłościwie panuje nad nami wszystkimi." (wersja pełna)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz