Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Religia dla mas

„Są tacy, którzy przewidują, że AA może całkiem dobrze stać się siłą wiodącą w duchowym przebudzeniu na całym świecie. (…) nasza społeczność będzie rozsądnie trwała przy jej jedynym celu: niesieniu posłania alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. Dajmy odpór dumnemu założeniu, - czytamy w książce "Anonimowi Alkoholicy wkraczają w dojrzałość" - że skoro Bóg umożliwił nam sukces w jednej dziedzinie, naszym przeznaczeniem jest stać się pośrednikami łaski dla każdego. "

 Dopiero co minęły święta najwiekszej religii świata dlatego ciśnie mi sie teraz pytanie:
  - Czy jestem w stanie pokornie przekazać dobrą nowinę cierpiącemu alkoholikowi dotyczącą tylko powrotu do zdrowia z choroby alkoholowej, bez nawracania go na jedynie słuszną religię, którą sam/a wyznaję?

Krok XII
 "Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach."
(ang. Having had a spiritual awakening as the result of these steps, we tried to carry this message to alcoholics and to practice these principles in all our affairs.)

Tradycja XII
 "my, Anonimowi Alkoholicy, głęboko ufamy, że zasada anonimowości ma olbrzymie znaczenie duchowe. Przypomina nam o pierwszeństwie zasad AA przed osobistymi ambicjami oraz o potrzebie stosowania prawdziwej pokory w życiu. Potrzebujemy jej po to, by zesłane nam dobrodziejstwa nigdy nas nie zepsuły i byśmy nigdy nie przestali myśleć z wdzięcznością o Nim, który miłościwie panuje nad nami wszystkimi." (wersja pełna)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz