Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

W rzeczywistości może on ci pomóc bardziej, niż ty jemu.

"Postaw sprawę jasno, że on nie ma wobec ciebie żadnych zobowiązań, poza pomocą innym alkoholikom, gdy upora się ze swoimi własnymi problemami. Podkreśl jak ważne jest, aby stawiać DOBRO INNYCH LUDZI NA PIERWSZYM MIEJSCU. Wyjaśnij, że nie wywierasz na niego presji. Że nie musi się z tobą ponownie spotykać, jeżeli nie chce. Nawet, gdy nie chce z tobą dłużej rozmawiać, nie czuj się urażony, ponieważ on pomógł ci bardziej, niż ty jemu, jeżeli to, co mu powiedziałeś, było rozsądne, spokojne i pełne wyrozumienia - prawdopodobnie zyskałeś przyjaciela. "

 - Czy potrafię przezwyciężyć „pozytywny egoizm” i postawić dobro innych ludzi na pierwszym miejscu?
 - Gdy mi się to uda, czy mam z tego korzyści większe niż gdybym zajął się jedynie sobą?

Krok XII
 "Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach."
 (ang. Having had a spiritual awakening as the result of these steps, we tried to carry this message to alcoholics and to practice these principles in all our affairs.)

Tradycja XII
 "my, Anonimowi Alkoholicy, głęboko ufamy, że zasada anonimowości ma olbrzymie znaczenie duchowe. Przypomina nam o pierwszeństwie zasad AA przed osobistymi ambicjami oraz o potrzebie stosowania prawdziwej pokory w życiu. Potrzebujemy jej po to, by zesłane nam dobrodziejstwa nigdy nas nie zepsuły i byśmy nigdy nie przestali myśleć z wdzięcznością o Nim, który miłościwie panuje nad nami wszystkimi." (wersja pełna)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz