Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Droga nie tędy

Alkoholik nie powinien zajmować się błędami, które być może, popełniła jego rodzina. Jak zarazy unikać musi wszczynania sporów i krytykanctwa. (…) Często alkoholik twierdzi, że nie jest w stanie zdrowieć, dopóki nie odzyska swojej rodziny. (…) Przypomnij zatem swojemu podopiecznemu, że jego zdrowienie nie zależy od innych ludzi. Jest ono uzależnione wyłącznie od jego stosunku do boga.

 - Czy i jak udaje mi się trafić do alkoholika, który uparcie za swoje picie obwinia innych ( w tym Boga)?
 - Gdy mam do czynienia z alkoholikiem, który ma „nie po drodze” z pojęciem Boga, w jaki sposób mogę przekazać mu informację, zawartą w Kroku Drugim, że jego zdrowienie jest w rękach (Siły Większej) Boga?

Krok XII
"Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach."
 (ang. Having had a spiritual awakening as the result of these steps, we tried to carry this message to alcoholics and to practice these principles in all our affairs.)

Tradycja XII
 "my, Anonimowi Alkoholicy, głęboko ufamy, że zasada anonimowości ma olbrzymie znaczenie duchowe. Przypomina nam o pierwszeństwie zasad AA przed osobistymi ambicjami oraz o potrzebie stosowania prawdziwej pokory w życiu. Potrzebujemy jej po to, by zesłane nam dobrodziejstwa nigdy nas nie zepsuły i byśmy nigdy nie przestali myśleć z wdzięcznością o Nim, który miłościwie panuje nad nami wszystkimi." (wersja pełna)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz