Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Tolerancja i potepienie

Starajmy się nie okazywać nietolerancji i potepienia zarówno wobec ludzi pijących, jak i problemu pijaństwa. Nasze doświadczenie - piszą Anonimowi Alkoholicy w swojej książce - dowodzi, iż zajmując taką postawę nie zdołamy nikomu pomóc.
 -  Jaki mam stosunek do "inaczej pijacych"(?) niż ja dzis i wczoraj?
 - Jak reagowali i reagują dziś inni na moja odmowę picia?

Krok XII "Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach."
(ang. Having had a spiritual awakening as the result of these steps, we tried to carry this message to alcoholics and to practice these principles in all our affairs.)

Tradycja XII "my, Anonimowi Alkoholicy, głęboko ufamy, że zasada anonimowości ma olbrzymie znaczenie duchowe. Przypomina nam o pierwszeństwie zasad AA przed osobistymi ambicjami oraz o potrzebie stosowania prawdziwej pokory w życiu. Potrzebujemy jej po to, by zesłane nam dobrodziejstwa nigdy nas nie zepsuły i byśmy nigdy nie przestali myśleć z wdzięcznością o Nim, który miłościwie panuje nad nami wszystkimi." (wersja pełna)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz