Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy potrafie pokazać stan faktyczny?

…Przerażały nas w naszych mężach alarmujące stany fizyczne i psychiczne, obrzydliwe seanse kajania się, depresje oraz poczucie niższości. Chodziłyśmy jak zwierzęta w kieracie – cierpliwie i do ostatniego tchu. Po każdym daremnym wysiłku padałyśmy ze zmęczenia i podnosiłyśmy się, by stanąć na jako tako pewnym gruncie. (…) Staraj się nie potępiać swojego męża alkoholika bez względu na to, co robi czy mówi. Jest on jeszcze jedną chora, pozbawioną rozsądku istotą. Jeśli zdołasz, traktuj go tak, jakby miał zapalenie płuc - czytamy w Wielkiej Księdze w rozdziale 8, do żon - Gdy Cię zirytuje, pamiętaj – on jest bardzo chory.

 - Na ile zdaję sobie sprawę z cierpienia, którego byłem/am źródłem? Czy dziś potrafię oddać cierpliwość i miłosierdzie, którego doznałem/am od współmałżonka?
  - Gdy szukający pomocy alkoholik obarcza odpowiedzialnością za swój stan rodzinę, czy potrafię mu pokazać stan faktyczny?

 Krok XII
"Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach."
 (ang. Having had a spiritual awakening as the result of these steps, we tried to carry this message to alcoholics and to practice these principles in all our affairs.)

Tradycja XII
 "my, Anonimowi Alkoholicy, głęboko ufamy, że zasada anonimowości ma olbrzymie znaczenie duchowe. Przypomina nam o pierwszeństwie zasad AA przed osobistymi ambicjami oraz o potrzebie stosowania prawdziwej pokory w życiu. Potrzebujemy jej po to, by zesłane nam dobrodziejstwa nigdy nas nie zepsuły i byśmy nigdy nie przestali myśleć z wdzięcznością o Nim, który miłościwie panuje nad nami wszystkimi." (wersja pełna)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz