Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Postaraj się dowiedzieć jak najwięcej

"Jeśli znajdziesz kandydata do Wspólnoty Anonimowych Alkoholików – postaraj się dowiedzieć o nim jak najwięcej. Jeśli ów człowiek NIE CHCE przestać pić, nie marnuj czasu na perswazję. Być może mimo woli, zniszczyłbyś szansę na skuteczniejszą pomoc tej osobie w przyszłości." - podaje Wielka Księga

  - Po czym poznać, że kandydat do Wspólnoty jest gotów przyjąć posłanie?
  - Skąd mogę wiedzieć czy chce przestać pić? Kiedy odpuścić?
  - Czy i czego uczę się od profesjonalistów? Czy korzystam z ich pomocy w niesieniu posłania?

Krok XII
 "Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach."
 (ang. Having had a spiritual awakening as the result of these steps, we tried to carry this message to alcoholics and to practice these principles in all our affairs.)

  Tradycja XII
 "my, Anonimowi Alkoholicy, głęboko ufamy, że zasada anonimowości ma olbrzymie znaczenie duchowe. Przypomina nam o pierwszeństwie zasad AA przed osobistymi ambicjami oraz o potrzebie stosowania prawdziwej pokory w życiu. Potrzebujemy jej po to, by zesłane nam dobrodziejstwa nigdy nas nie zepsuły i byśmy nigdy nie przestali myśleć z wdzięcznością o Nim, który miłościwie panuje nad nami wszystkimi." (wersja pełna)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz