Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Zmiana stosunku do życia


Zmieni się cały nasz stosunek do życia i światopogląd
Anonimowi Alkoholicy str.72

Gdy piłem, moją postawę wobec życia cechował egoizm i egocentryzm; liczyło się przede wszystkim moje własne zadowolenie i przyjemność. Teraz, gdy trzeźwieję, z wolna przestaję szukać swego. Cała moja postawa wobec życia i ludzi naprawdę się zmienia.
Pierwsze "A" z nazwy Wspólnoty uosabia dla mnie postawę (ang. attitude); wpływa na nią drugie "A", symbolizujące działanie (ang. action). Pracując nad krokami, chodząc na mityngi i niosąc posłanie AA, mogę odzyskać poczytalność i zdrowie duchowe.
"Działanie" to słowo klucz i magiczne zaklęcie! Przyjmując postawę pozytywną i pomocną i wspomagając ją systematycznym działaniem w AA - mogę zachować trzeźwość i dopomóc innym ją osiągnąć. Teraz moja postawa sprowadza się do gotowości dania z siebie wszystkiego, ażeby utrzymać trzeźwość.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz