Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Grupa AA (Anonimowi Alkoholicy) - co robi, jak działa?


Jak oprócz organizowania mityngów działają (mogą działać) grupy AA?

Tradycja V: Każda grupa ma jeden główny cel: nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.

Grupa AA, poza spotkaniami (mityngami) niesie posłanie AA. Może to mieć formy bardzo różne, na przykład:
- organizacja spotkań informacyjnych w ośrodkach odwykowych, czy aresztach i więzieniach,
- udostępnianie literatury AA tym, którzy mogliby jej szukać i potrzebować, poprzez ofiarowanie jej bibliotekom miejskim (i nie tylko),
- dyżury przy (finansowanym przez grupę) telefonie informacyjnym,
- ulotki informacyjne i plakaty z wykazem mityngów w mieście – grupa finansuje druk i rozprowadza w miejscach, w których pozwolą, np. w poradniach,
- organizacja mityngów w noclegowniach i schroniskach,
- zbiórka – wśród członków grupy – literatury i biuletynów AA i dostarczanie ich więźniom.
- rozpowszechnianie ulotek o AA zakupionych na inter-grupie oraz z podaniem adresu, godziny i dnia mityngów
- prowadzić stronę internetową i udzielać informacji poprzez @
- zachęcać do czytania literatury AA
- nawiązać kontakt np.z ordynator oddziału psychiatrycznego i jeśli jest taka potrzeba iść tam pogadać z pacjentami.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz