Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Uczciwość

Uczciwość jest fundamentem trzeźwienia
Uczciwość to prawda.
Uczciwość jest to prawda w relacji z Bogiem, samym sobą i człowiekiem.
Prawda o mnie w relacji z Bogiem jest pytaniem, - Jaka jest Twoja wola
Panie.
Prawda o mnie w relacji z samym sobą jest czuciem - czyny, zgodność z
wyznawanymi wartościami(sumieniem) = odczuwanie.
Prawda o mnie w relacji z człowiekiem jest współ-odczuwaniem -
intensywność współ-odczuwania zależy od poziomu lęku przed otwarciem
oraz podobieństwa odczuć.
Uczciwość to droga, którą podążam zgodnie z Jego wolą czując zgodność
czynów z wartościami wewnętrznymi i potwierdzając to w sercach innych
ludzi.
Przeciwieństwem jest kłamstwo, manipulacja, zaniechanie, ukrycie,
ucieczka.


dodajdo.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz