Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy jestem całkowicie gotowy, aby Bóg uwolnił mnie od wad charakteru?


Doszliśmy bowiem dokładnie do tego punktu, w którym rezygnujemy z naszych ograniczonych celów i zwracamy się ku temu, co zamyślił dla nas Bóg.
12 Kroków i 12 Tradycji, str. 70

Czy jestem całkowicie gotowy, aby Bóg uwolnił mnie od wad charakteru? Czy wreszcie wiem, że sam nie potrafię się uratować? Uwierzyłem, że tego nie potrafię. Skoro jestem do tego niezdolny, skoro nawet moje najlepsze intencje ulegają wypaczeniu, skoro w moich pragnieniach kieruję się egoizmem, skoro zarówno moja wiedza, jak i wola są ograniczone – to jestem gotowy na to, by w moim życiu wypełniła się wola Boga.
Codzienne Refleksje, str. 196


- Czy wiem, że sam nie potrafię się uratować?
- I czy ciągle nie próbuję, a wobec niepowodzeń porzucam starania?
- Czy szczerze powierzam to Bogu?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz