Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Różnica między „dzieckiem a dojrzałym człowiekiem”


Tak więc różnica między „dzieckiem a dojrzałym człowiekiem” to różnica między dążeniem do wyznaczonego przez samego siebie celu a pragnieniem zbliżenia się do wzoru obiektywnej doskonałości, pochodzącego od Boga.
12 Kroków i 12 Tradycji, str. 69

- Czy „całkowita gotowość” to wezwanie do perfekcji, czy wymaga doskonałości?
- Czy umiem uniknąć frustracji z powodu braku „doskonałości”, i poprzestać na małych krokach?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz