Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Ósmy Krok programu Anonimowych Alkoholików


Jak wyzdrowieć z alkoholizmu robiąc 12 kroków
w sposób opisany w Wielkiej Księdze

"Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim"

Odniesiemy się teraz do naszego obrachunku moralnego z Kroku Czwartego i zrobimy listę osób, które skrzywdziliśmy swoim postępowaniem.

"Potrzebne jest teraz dalsze działanie ...
... aby osiągnąć ostateczne zwycięstwo nad alkoholem."
(Anonimowi Alkoholicy - str. 66, drugi akapit)

Na podstawie Kroku IV robimy nową listę, aby zobaczyć bardziej przejrzyście, komu powinniśmy zadośćuczynić. Według Wielkiej Księgi jest pięć różnych rodzajów zadośćuczynienia:

- Dotyczące tych, których nienawidzimy i do których trzymamy urazy
- Dotyczące tych, którym jesteśmy winni pieniądze
- Dotyczące spraw związanych z łamaniem prawa (kryminalnych)
- Dotyczące problemów rodzinnych
- Dotyczące spraw, których już nigdy nie będziemy mogli naprawić

Przy każdej z osób na liście, której chcemy zadośćuczynić stawiamy +
Przy każdej z osób na liście, której nie chcemy zadośćuczynić stawiamy -

Niektórzy z nas są gotowi do zadośćuczynienia od razu, podczas gdy inni potrzebują więcej czasu. Ci drudzy powinni modlić się o pragnienie zadośćuczynienia do momentu, aż ono nadejdzie. Do tego czasu powinniśmy zająć się tymi przypadkami, które zaznaczyliśmy znakiem plus +.

źródło: 12krokow.webpark.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz