Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Zapomnijmy o dumie

"Jeśli już zdecydujemy kto ma zostać naszym powiernikiem nie traćmy czasu. Spisaliśmy nasz osobisty obrachunek i jesteśmy gotowi do długiej rozmowy. Starajmy się wyjaśnić naszemu rozmówcy, co nas do tego skłoniło. Powinien on zrozumieć, że zaangażowaliśmy się w grę na śmierć i życie. większość ludzi, do których się w ten sposób zwrócimy z chęcią nam dopomoże. Zapomnijmy więc o naszej dumie i  wydobądźmy na światło dzienne wszystkie wypaczenia i braki naszych charakterów, wszystkie ciemne strony naszej przeszłości."
 Anonimowi Alkoholicy str. 64 i 65
 
Krok V
 "Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
  (ang. Admitted to God, to ourselves and to another human being the exact nature of our wrongs.)"

Tradycja V
"Każda grupa AA powinna stanowić duchową jedność, posiadając tylko jeden zasadniczy cel: nieść posłanie alkoholikowi, który jeszcze cierpi." (wersja pełna)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz