Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Sugestie dotyczące wyboru powiernika naszej przeszłości

„Jeśli chcemy żyć długo i szczęśliwie musimy być w pełni uczciwi przynajmniej wobec jednej osoby. Zrozumiałe, że długo zastanawiamy się nad wyborem tej osoby lub osób, z którymi wspólnie chcemy podjąć ten bardzo intymny i poufny Krok. Ci spośród nas, którzy wyznają wiarę, gdzie wymagana jest spowiedź, będą chcieli znaleźć kapłana z autorytetem, by przed nim wyznać swe grzechy. Jeśli nawet jesteśmy ludźmi nie związanymi z żadnym Kościołem, dobrze zrobimy rozmawiając z osobą duchowną. Osoby tego typu zazwyczaj szybko dostrzegają nasz problem i potrafią go zrozumieć. Oczywiście, zdarza się że i wśród nich spotkamy kogoś, kto nie rozumie alkoholików."
 Anonimowi Alkoholicy str.63

Krok V
"Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
(ang. Admitted to God, to ourselves and to another human being the exact nature of our wrongs.)"

Tradycja V
 "Każda grupa AA powinna stanowić duchową jedność, posiadając tylko jeden zasadniczy cel: nieść posłanie alkoholikowi, który jeszcze cierpi." (wersja pełna)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz