Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Co powstrzymuje mnie przed wypowiedzią?

"Może się zdarzyć, że czując wielka potrzebę przedyskutowania z kimś naszych osobistych problemów, nie znajdujemy odpowiedniej osoby. Wówczas możemy – na razie – odłożyć wykonanie tego Kroku, ale tylko pod warunkiem, że jesteśmy całkowicie gotowi podjąć jego realizację przy pierwszej okazji. Radzimy tak uczynić, gdyż zdajemy sobie sprawę jak ważne jest znalezienie odpowiedniego słuchacza. Powinien to być człowiek dyskretny, wyrozumiały, aprobujący nasze zamiary i intencje. Ktoś, kto nie będzie się starał wpływać na nasz plan postępowania. Pamiętajmy jednak, że szukanie idealnego powiernika nie może być dla nas pretekstem, aby odkładać wykonanie tego Kroku w nieskończoność.”
Anonimowi Alkoholicy str.64

Krok V
"Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
(ang. Admitted to God, to ourselves and to another human being the exact nature of our wrongs.)"

 Tradycja V
"Każda grupa AA powinna stanowić duchową jedność, posiadając tylko jeden zasadniczy cel: nieść posłanie alkoholikowi, który jeszcze cierpi." (wersja pełna)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz