Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Uroczystość skazanych alkoholików

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.


Od powstania Grupy AA „Jedność” mitingi odbywają się raz w tygodniu w każdą środę. Aktualnie tutejsza społeczność alkoholików liczy 17 członków, którzy prawie wszyscy ukończyli wcześniej terapie odwykowe w oddziałach terapeutycznych na terenie jednostek penitencjarnych. Skazani alkoholicy biorą więc udział w mityngach AA nie tylko na terenie tutejszego zakładu karnego, ale także poza jego murami - między innymi w grupie AA „Wyzwolenie” na terenie Przemyśla. W dniach 29 - 30.06.2012 r. dwóch skazanych alkoholików weźmie udział w corocznej pielgrzymce trzeźwościowej grup AA do Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla. Oprócz tego jest kontynuowana ścisła współpraca z członkami Grupy AA „Krokus”, działającej na terenie ZK w Przemyślu.
W dniu 27.05.2012 r. odbył się miting otwarty w Zakładzie Karnym w Medyce z okazji Dwudziestej Rocznicy powstania Grupy AA „Jedność”. Tutejszy ksiądz proboszcz Jerzy Ryba odprawił Mszę Świętą oraz wygłosił okolicznościową homilię. Natomiast kapelan więzienny ksiądz Mariusz Niemiec służył skazanym alkoholikom oraz gościom uroczystości posługą duszpasterską  w konfesjonale. Po zakończeniu nabożeństwa religijnego rozpoczął się otwarty miting, którego prowadzenia podjęli się trzeźwi alkoholicy Mariusz, Adam i Jerzy.

Na uwagę zasługuje fakt, iż uczestnicy mitingu zostali podjęci poczęstunkiem w postaci gorącego posiłku, prosto z więziennej kuchni. Zdaje się, że wyśmienita grochówka znalazła wielu zwolenników pośród osób odwiedzających. Obecni podczas mitingu dyrektor zakładu ppłk Edmund Matrejek i kierownik działu penitencjarnego mjr Aleksander Malicki zapewnili o udzieleniu wparcia Grupie AA „Jedność”.

Podczas spotkania uczestnicy dzielili się swoimi myślami i doświadczeniami na następujący temat: „moja wewnętrzna przemiana w grupie anonimowych alkoholików”. Osoby przybyłe z zewnątrz zabierały głos dzieląc się swoimi doświadczaniami i radościami, w dążeniu do bycia trzeźwym na co dzień. Na uwagę zasługuje fakt, że w tym roku cieszyliśmy się z obecności więźniów alkoholików z zaprzyjaźnionej grupy AA, działającej na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie. Dla wielu uzależnionych najcenniejsze były wypowiedzi byłych więźniów, których wewnętrzna przemiana przyczyniła się do zerwania z elementem przestępczym i tendencjami do łamania prawa. W ich  wypowiedziach odnajdywano nadzieję i wiarę w lepsze jutro oraz w to, że można mieć wpływ na kształtowanie własnej linii życia.

Uroczysty miting został zakończony wspólną modlitwą „O pogodę Ducha”.

źródło:  Służba więzienna

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz