Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Różnica między dobrem a złem

"The idea keeps persisting that the instincts are primarily bad and are the roadblocks before which all spirituality falters. I believe that the difference between good and evil is not the difference between spiritual and instinctual man; it is the difference between proper and improper use of the instinctual. Recognition and right channeling of the instinctual are the essence of achieving wholeness."
Bill W., Letter, 1954 1967AAWS, As Bill Sees It, p. 287

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz