Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Żyj dniem dzisiejszym

"Posiadanie wizji polega, jak mniemam, na zdolności do dobrej oceny sytuacji - zarówno obecnej,  jak i przyszłej. Postawę taką niektórzy uznają być może za sprzeniewierzenie się maksymie: "Żyj dniem dzisiejszym". Powyższa cenna zasada odnosi się jednak w istocie do naszego życia emocjonalnego i psychicznego, upominając nas, abyśmy nie rozpamiętywali na próżno tego, co przeminęło, i nie ustawiali życzeniowo w marzeniach tego, co dopiero ma nadejść."
Jak to widzi Bill str.317 

 - Czy i jakie miejsce w moim życiu zajmują marzenia?
 - Czy rozpamiętuję przeszłość i czy wpływa to na moje obecne życie?

Krok VI
 "Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru."
(ang. Were entirely ready to have God remove all these defects of character.)"

Tradycja VI
 "Problemy pieniędzy, własności i władzy mogłyby z łatwością odwieść nas od naszego nadrzędnego celu duchowego. Dlatego uważamy, że wszelkie majętności, które okażą się naprawdę konieczne AA powinny być oddzielnie zarejestrowane i zarządzane, tak aby oddzielać sprawy materialne od spraw ducha. Grupa AA jako taka nigdy nie powinna prowadzić interesów. Instytucje wspomagające działalność AA, na przykład kluby czy szpitale, które wymagają sporego majątku lub administracji, powinny być zarejestrowane i zarządzane oddzielnie, by w razie potrzeby grupy mogły swobodnie z nich rezygnować. Toteż instytucje te nie powinny używać nazwy AA. Kierować nimi powinni tylko ci, którzy je finansują. W przypadku klubów wskazane jest, by kierowali nimi członkowie AA. Szpitale natomiast i inne zakłady rehabilitacyjne powinny pozostawać całkowicie poza obrębem AA i posiadać właściwy nadzór medyczny. Chociaż grupa AA może współpracować z kim zechce, współpraca ta nigdy nie może przybierać charakteru związku rzeczywistego lub domniemanego z inną organizacją lub popierania jej. Grupa AA nie może z nikim się wiązać." (wersja pełna)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz