Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy tylko Bóg...?

"Opis alkoholika, rozdział poświęcony niewierzącym oraz nasze osobiste doświadczenia "przed" i "po" prowadzą do trzech ważnych wniosków:
a) że byliśmy alkoholikami niezdolnymi do kierowania własnym życiem,
b) że prawdopodobnie żadna ludzka siła nie mogłaby uwolnić nas od alkoholizmu,
c) że tylko Bóg może to uczynić i uczyni, gdy się do Niego zwrócimy."
Anonimowi Alkoholicy str. 51

- Czy moje doświadczenie życiowe potwierdza, że tylko Bóg może uwalniać od alkoholizmu?

Krok VII
 "Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki".
(ang. Humbly asked Him to remove our shortcomings.)

Tradycja VII
 "Poszczególne grupy AA powinny być w całości finansowane z dobrowolnych datków swoich członków. Uważamy, że wszystkie grupy wkrótce powinny to osiągnąć. Uważamy również, że wszelkie publiczne starania o pieniądze, prowadzone zarówno przez grupy jak i przez kluby, szpitale czy inne instytucje spoza AA, podczas których korzystano by z imienia AA są wyjątkowo niebezpieczne. Uważamy ponadto, że przyjmowanie poważniejszych funduszy z jakiegokolwiek źródła oraz darów pociągających za sobą jakiekolwiek powiązania jest nie wskazane. Niepokoi nas także fakt, że niektóre grupy AA gromadzą w swych kasach nadmierne fundusze, ponad rozsądną rezerwę, bez jasno określonego celu, jakiemu pieniądze te posłużą w ramach AA. Doświadczenie przekonało nas wielokrotnie, że nic nie niszczy naszego duchowego dziedzictwa tak niezawodnie, jak daremne spory o własność, pieniądze i władzę." (wersja pełna)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz