Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Prośba zawarta w modlitwie

"Modlę się i błagam, abyś raczył usunąć ze mnie wszystkie braki mego charakteru, które przeszkadzają mi być użytecznym dla Ciebie i mych współbraci."
Anonimowi Alkoholicy str.65

Jedno zdanie, lecz bardzo bogate w treści. Zawiera sugestię niezwykle pokornej prośby ("modlę się i błagam", "abyś raczył") a także wskazuje na to, iż w Kroku tym zajmujemy się naszymi "brakami charakteru" (w oryginale - "our shortcomings", czyli "niedomaganiami", "brakami", "słabościami", "niedostatkami", czy wreszcie - "wadami"),a na koniec wskazuje, jako najważniejsze te wady, lub braki, które "przeszkadzają mi być użytecznymi dla Niego lub naszych współbraci".

Krok VII
"Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki".
(ang. Humbly asked Him to remove our shortcomings.)

Tradycja VII
 "Poszczególne grupy AA powinny być w całości finansowane z dobrowolnych datków swoich członków. Uważamy, że wszystkie grupy wkrótce powinny to osiągnąć. Uważamy również, że wszelkie publiczne starania o pieniądze, prowadzone zarówno przez grupy jak i przez kluby, szpitale czy inne instytucje spoza AA, podczas których korzystano by z imienia AA są wyjątkowo niebezpieczne. Uważamy ponadto, że przyjmowanie poważniejszych funduszy z jakiegokolwiek źródła oraz darów pociągających za sobą jakiekolwiek powiązania jest nie wskazane. Niepokoi nas także fakt, że niektóre grupy AA gromadzą w swych kasach nadmierne fundusze, ponad rozsądną rezerwę, bez jasno określonego celu, jakiemu pieniądze te posłużą w ramach AA. Doświadczenie przekonało nas wielokrotnie, że nic nie niszczy naszego duchowego dziedzictwa tak niezawodnie, jak daremne spory o własność, pieniądze i władzę." (wersja pełna)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz