Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Dążymy do doskonałości

"Ponieważ wszyscy jesteśmy - i w tym życiu zawsze będziemy - omylni i ograniczeni, arogancją byłoby mniemać, że kiedykolwiek uda nam się osiągnąć absolutną szczerość. Najlepsze, co możemy zrobić, to dążyć do udoskonalenia jej jakości. Czasem ponad bezwzględną szczerością winniśmy postawić miłość. Nie wolno nam - pod pozorem "doskonałej uczciwości" - okrutnie i niepotrzebnie ranić innych. Zawsze trzeba zadać sobie pytanie:
 - "Jakie moje postępowanie będzie najlepsze i najbardziej miłosierne?"
 Jak to widzi Bill str. 172 

- Co myślę na temat określenia-kłamstwo w dobrej wierze?
- W jaki sposób przejawiam miłość do bliskich i innych ludzi?

Krok VI
"Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru."
 (ang. Were entirely ready to have God remove all these defects of character.)"
 Tradycja VI "Problemy pieniędzy, własności i władzy mogłyby z łatwością odwieść nas od naszego nadrzędnego celu duchowego. Dlatego uważamy, że wszelkie majętności, które okażą się naprawdę konieczne AA powinny być oddzielnie zarejestrowane i zarządzane, tak aby oddzielać sprawy materialne od spraw ducha. Grupa AA jako taka nigdy nie powinna prowadzić interesów. Instytucje wspomagające działalność AA, na przykład kluby czy szpitale, które wymagają sporego majątku lub administracji, powinny być zarejestrowane i zarządzane oddzielnie, by w razie potrzeby grupy mogły swobodnie z nich rezygnować. Toteż instytucje te nie powinny używać nazwy AA. Kierować nimi powinni tylko ci, którzy je finansują. W przypadku klubów wskazane jest, by kierowali nimi członkowie AA. Szpitale natomiast i inne zakłady rehabilitacyjne powinny pozostawać całkowicie poza obrębem AA i posiadać właściwy nadzór medyczny. Chociaż grupa AA może współpracować z kim zechce, współpraca ta nigdy nie może przybierać charakteru związku rzeczywistego lub domniemanego z inną organizacją lub popierania jej. Grupa AA nie może z nikim się wiązać." (wersja pełna)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz