Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Bez pokory nie utrzymam trzeźwości?

Rozdział dotyczący Kroku Siódmego w książce 12 kroków i 12 tradycji na stronie 71 zaczyna się rozważaniami o Pokorze. Przeczytajmy następny fragment: "Rozwijanie pokory niewątpliwie leży u podstaw każdego z Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików. Bez pokory żaden alkoholik nie utrzyma się w trzeźwości".

 Kiedyś zdanie to zbiło mnie z tropu.
 - Jaki jest związek między Trzeźwością, a Pokorą?
 Dopiero po jakimś czasie zacząłem widzieć, że to Pokora leży za każdym razem u podstaw mojego korzystania z dobrodziejstw AA.

Krok VII
"Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki".
 (ang. Humbly asked Him to remove our shortcomings.)

Tradycja VII
 "Poszczególne grupy AA powinny być w całości finansowane z dobrowolnych datków swoich członków. Uważamy, że wszystkie grupy wkrótce powinny to osiągnąć. Uważamy również, że wszelkie publiczne starania o pieniądze, prowadzone zarówno przez grupy jak i przez kluby, szpitale czy inne instytucje spoza AA, podczas których korzystano by z imienia AA są wyjątkowo niebezpieczne. Uważamy ponadto, że przyjmowanie poważniejszych funduszy z jakiegokolwiek źródła oraz darów pociągających za sobą jakiekolwiek powiązania jest nie wskazane. Niepokoi nas także fakt, że niektóre grupy AA gromadzą w swych kasach nadmierne fundusze, ponad rozsądną rezerwę, bez jasno określonego celu, jakiemu pieniądze te posłużą w ramach AA. Doświadczenie przekonało nas wielokrotnie, że nic nie niszczy naszego duchowego dziedzictwa tak niezawodnie, jak daremne spory o własność, pieniądze i władzę." (wersja pełna)

1 komentarz:

  1. Witam, zapraszam do miejsca, które dopiero co powstało, ale jest o podobnej tematyce http://aabsolutni.blogspot.com/

    OdpowiedzUsuń