Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Jak rozumiemy samo pojęcie - POKORA?

Sięgnijmy dzisiaj do książki 12 kroków i 12 tradycji.
Rozdział dotyczący Kroku Siódmego na str. 71 zaczyna się tak:
"Krok ten kładzie szczególny nacisk na pokorę, warto więc zastanowić się, czym jest pokora i w jaki sposób możemy zastosować ją w życiu."

 - Czy ja sam byłem i jestem wystarczająco pokorny, by żyć w zgodzie z zasadami Programu?
 - Jak wyglądała kwestia mojej pokory kiedyś, gdy piłem, potem, tuż po chwili gdy zapragnąłem wytrzeźwieć i wreszcie teraz?
   Często to życie uczy mnie szybko pokory, gdy za bardzo rozedmie się moja pycha.

Krok VII
 "Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki".
(ang. Humbly asked Him to remove our shortcomings.)

 Tradycja VII
"Poszczególne grupy AA powinny być w całości finansowane z dobrowolnych datków swoich członków. Uważamy, że wszystkie grupy wkrótce powinny to osiągnąć. Uważamy również, że wszelkie publiczne starania o pieniądze, prowadzone zarówno przez grupy jak i przez kluby, szpitale czy inne instytucje spoza AA, podczas których korzystano by z imienia AA są wyjątkowo niebezpieczne. Uważamy ponadto, że przyjmowanie poważniejszych funduszy z jakiegokolwiek źródła oraz darów pociągających za sobą jakiekolwiek powiązania jest nie wskazane. Niepokoi nas także fakt, że niektóre grupy AA gromadzą w swych kasach nadmierne fundusze, ponad rozsądną rezerwę, bez jasno określonego celu, jakiemu pieniądze te posłużą w ramach AA. Doświadczenie przekonało nas wielokrotnie, że nic nie niszczy naszego duchowego dziedzictwa tak niezawodnie, jak daremne spory o własność, pieniądze i władzę." (wersja pełna)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz