Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Ręka w rękę z Duchem Wszechświata.

"Ze spokojem ducha możemy spojrzeć w nasze wnętrze. Zniknęły nasze obawy. Zaczynamy odczuwać obecność naszego stwórcy. Być może kiedyś w coś wierzyliśmy - teraz zaczynamy przeżywać nasze doświadczenie duchowe. Coraz silniej czujemy, że problem alkoholizmu dla nas nie istnieje. Odnosimy wrażenie, że wkroczyliśmy na Szeroką Drogę i idziemy ręka w rękę z Duchem Wszechświata."
Anonimowi Alkoholicy str.65

- Jak dokonał się we mnie przełom duchowy, który umożliwił mi bliski kontakt ze Stwórcą?
- Czy jest na tyle bliski, że mogę powierzyć mu wszystkie swoje kłopoty i słabości?

Krok VII
"Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki".
(ang. Humbly asked Him to remove our shortcomings.)

 Tradycja VII
 "Poszczególne grupy AA powinny być w całości finansowane z dobrowolnych datków swoich członków. Uważamy, że wszystkie grupy wkrótce powinny to osiągnąć. Uważamy również, że wszelkie publiczne starania o pieniądze, prowadzone zarówno przez grupy jak i przez kluby, szpitale czy inne instytucje spoza AA, podczas których korzystano by z imienia AA są wyjątkowo niebezpieczne. Uważamy ponadto, że przyjmowanie poważniejszych funduszy z jakiegokolwiek źródła oraz darów pociągających za sobą jakiekolwiek powiązania jest nie wskazane. Niepokoi nas także fakt, że niektóre grupy AA gromadzą w swych kasach nadmierne fundusze, ponad rozsądną rezerwę, bez jasno określonego celu, jakiemu pieniądze te posłużą w ramach AA. Doświadczenie przekonało nas wielokrotnie, że nic nie niszczy naszego duchowego dziedzictwa tak niezawodnie, jak daremne spory o własność, pieniądze i władzę." (wersja pełna)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz