Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

„…wszystkim, wobec których było to możliwe…”

Zawsze jednak powinniśmy mieć całkowitą pewność, że przyczyną zwłoki nie jest tchórzostwo 12x12 s. 87
Czy nadal próbuję dyrygować wszystkimi w AA i narzucać swoją wolę?

Pytania do 12 Tradycji AA, wyd. Fundacja BSK

  - Z jakich przyczyn wynika zwłoka w moim działaniu, dotyczącym realizacji IX Kroku?
  - „…wszystkim, wobec których było to możliwe…” – jakie przypadki (konkretnie) uważam za niemożliwe?
  - Czy kiedykolwiek próbowałem, w jakikolwiek zresztą sposób, narzucać innym alkoholikom swoją wolę, przekonania, stanowisko, opinię, pomysły itp.? Jeśli tak, to w jaki sposób im zadośćuczyniłem, lub czy planuję to zrobić? A może pewność, że mam rację, pozwala mi na takie działania i do nich upoważnia?
 

 Krok IX
"Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych."

 Tradycja IX
"W każdej grupie AA powinno istnieć możliwie jak najmniej organizacji. Rotacja jest najlepszym rozwiązaniem. Grupa wybiera mandatariusza, rzecznika i skarbnika - służby te są rotacyjne. Wielkomiejskie grupy łączą się w intergrupy a te z kolei tworzą regiony, które często zatrudniają sekretarkę na pełnym etacie. Powiernicy Rady Usług Ogólnych są w istocie takim Komitetem Usług Ogólnych dla całego AA. Stoją oni na straży naszych Tradycji, otrzymując od grup AA dobrowolne datki, z których utrzymują Biuro Usług Ogólnych w Nowym Jorku. Są oni upoważnieni przez grupy do reprezentowania całego AA na zewnątrz, a także dbają o merytoryczną treść naszego głównego czasopisma „AA Grapevine". Wszyscy nasi reprezentanci powinni kierować się duchem służby, bo prawdziwi przywódcy w AA są jedynie zaufanymi i doświadczonymi sługami całej wspólnoty. Ich stanowiska nie dają im żadnej władzy; oni nami nie rządzą. Warunkiem ich przydatności jest powszechny szacunek." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz