Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Krok X Programu Wspólnoty AA


"Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów."

Continued to take personal inventory and when we were wrong promptly
admitted it.

1. Czy przy dziesiątym kroku zaczynam stosować sposób życia AA w praktyce dzień po dniu, w pogodnych i burzliwych chwilach?
2. Czy ciągły wgląd we własne zalety i wady oraz pragnienie, by dzięki temu stale uczyć się i rozwijać – są dla mnie koniecznością?
3. Czy stosuję obrachunek moralny Czwartego i Dziesiątego Kroku?
4. Czy ilekroć ulegam wzburzeniu, to niezależnie od jego powodów coś złego dzieje się ze mną?
5. Co to jest „usprawiedliwiony gniew”? Jak często pojawia się u mnie?
6. Czy natychmiastowy obrachunek obejmuje moje bieżące wzloty i upadki szczególnie wtedy, kiedy ludzie lub nieoczekiwane wydarzenia wytrącają mnie z równowagi i prowokują do błędów?
7. Czy moim celem jest postęp, czy doskonałość?
8. Czy unikam niepohamowanego krytycyzmu i zapalczywych kłótni, dąsania się po kątach i milczącej pogardy?
9. Duma i mściwość – jak rozumiem te pojęcia? Jak mają się one do mojej osoby? (przykłady z własnego życia)
10. Czy pamiętam, ze moje obecne sukcesy zawdzięczam bardziej łasce Bożej niż sobie samemu?
11. Co to znaczy „postępowanie w imię słusznych racji”? Jak to odnosi się do mnie? (przykłady z własnego życia)
12. Czy umiem podziękować Bogu (jakkolwiek Go pojmuję) za otrzymane błogosławieństwa i ze spokojnym sumieniem zasnąć?
13. Czy rozumiem istotną różnicę pomiędzy popełnionymi błędami, a popełnianymi błędami?
14. Gdzie, komu, w jaki sposób mam się przyznawać? Czy samo przyznawanie się wystarczy?
15. Czy podczas obrachunku moralnego odkrywam prawdziwe intencje swoich działań i ujawniam je?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz