Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Dziesiąty Krok programu Anonimowych Alkoholików


Jak wyzdrowieć z alkoholizmu robiąc 12 kroków
w sposób opisany w Wielkiej Księdze

"Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów"

"Dochodzimy do KROKU DZIESIĄTEGO ...
... rozpoczynamy energicznie nowy sposób życia."
(Anonimowi Alkoholicy - str. 72 , ostatni akapit)

Tak, więc Kroki IV do IX dotyczą rozliczenia się z przeszłością. Możemy zacząć praktykowanie kroku X w momencie rozpoczęcia pracy nad krokiem IV. Ważne jest również, aby nie czekać z krokiem X do czasu całkowitego zakończenia kroku IX, czyli zadośćuczynienia.

Wkroczyliśmy w sferę życia duchowego

Pomyślmy przez chwilę, co to zdanie znaczy. Nie opieramy już naszego życia na naszej własnej woli, ale na woli Boga, jakkolwiek Go pojmujemy. Podjęliśmy tę decyzje przy kroku III. Nie my decydujemy tylko Siła wyższa.

Postarajmy się, w następnym fragmencie, odszukać inne Kroki:

"Naszym następnym zadaniem w tym nowym życiu ...
... Kierujmy się zasadą miłości i tolerancji."
(Anonimowi Alkoholicy - str. 73 , pierwszy akapit, wers trzeci)

Tak, więc, jeśli w ciągu dnia, zauważę, że któraś z moich wad charakteru daje o sobie znać nie muszę podejmować działania bazując na niej, po staremu. Jeśli jednak mimo wszystko postąpię zgodnie z moimi starymi nawykami to Krok X daje mi wyraźne instrukcje, co robić, aby naprawić ten błąd. Po przejściu całego procesu rozpoznania danej wady rozmawiamy z osobą zaufaną, jeśli jest to konieczne, prosimy Boga, aby tę wadę usunął i dokonujemy natychmiastowego zadośćuczynienia w przypadku, gdy kogoś skrzywdziliśmy. Następnie kierujemy nasze myśli w stronę kogoś, komu możemy okazać się pomocni, możemy, więc np. pomóc komuś w pracy, żonie przy sprzątaniu, w sklepie czy w tramwaju jakiejś staruszce itp. Oczywiście to wszystko wymaga czasu i praktyki, ale z Bożą pomocą jest to wykonalne. Krok X jak i następny, XI, dotyczą codziennej dyscypliny.

Obietnice Kroku X:

"Przestańmy walczyć z kimkolwiek i czymkolwiek ...
... dopóki zachowamy odpowiedni stan ducha."
(Anonimowi Alkoholicy - str. 73 , drugi akapit)

Oczywiście nie jesteśmy na zawsze wyleczeni z alkoholizmu!

"Jakże jednak łatwo zaniechać duchowego programu nowego życia ...
... Oto właściwy sposób użycia naszej woli."
(Anonimowi Alkoholicy - str. 73 , ostatni akapit)


źródło:12krokow.webpark.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz